Vùng Đa Tôn, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai hiện có 19,2 hecta trồng bắp giống nhưng không có hạt, khiến 46 hộ dân đang phải đối mặt với tình trạng tay trắng.