(VOV) - 5 năm qua, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và chuyển cơ quan điều tra thụ lý 49 vụ với 94 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

5 năm qua, các cơ quan chức năng trong tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và chuyển cơ quan điều tra thụ lý 49 vụ với 94 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng; đưa ra truy tố 37 vụ với 78 bị can, đề nghị xử lý hành chính 8 vụ, tạm đình chỉ 2 vụ, thu hồi số tiền trên 14,5 tỷ đồng.

Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tỉnh Đồng Nai đã nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kê khai tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức đúng quy định; Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua đã tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như: đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, quản lý đất đai…/.