Mới đây, tại Biên Hòa (Đồng Nai), Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên đã họp Đại hội cổ đông lần đầu tiên, bầu ra Hội đồng quản trị và chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

CôngThương - Hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, gia công và phân phối thép, hiện tập đoàn Thép Tiến lên có vốn điều lệ 540 tỷ đồng. Mục tiêu kinh doanh của Thép Tiến Lên đã được Đại hội cổ đông thông qua là sẽ tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ trong năm 2010 và 1000 tỷ vào năm 2011. Tương ứng theo từng năm, mục tiêu lợi nhuận sau thuế sẽ là 187,5 tỷ đồng; 324,8 tỷ đồng và 568,5 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Thép Tiến Lên sẽ tập trung đầu tư vào các nhà máy thép, cảng biển, kho bãi ở Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu đồng thời đầu tư vào các dự án bất động sản khác. Đại hội cổ đông cũng dự kiến khả năng chi trả cổ tức của tập đoàn sẽ đạt 29,22%/năm 2009; 30,32%/năm 2010 và 39,8%/năm 2011. Ông Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thép Tiến Lên- cho biết: Dự kiến, Thép Tiến Lên sẽ niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM vào tháng 12 tới. Minh Long