ĐỒNG NAI: ƯỚC MƠ XÂY DỰNG CẦU THANH SƠN

Xây dựng hạ tầng trong đó có hệ thống giao thông là yếu tố quan trọng để giúp các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, xã hội, cùng đi lên với các vùng miền khác trong cả nước. Nhưng cho đến nay, ở một số địa phương như xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, một xã vùng sâu của tỉnh Đồng Nai, ước mơ về một cây cầu để kéo vùng đất này gần lại với các địa phương khác của người dân còn khá xa vời.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2020/3/dong-naiuoc-mo-xay-dung-cau-thanh-son/291418