Dân Việt - Ngày 1-9, Hội ND tỉnh Đồng Nai và một số ngành liên quan đã họp bàn biện pháp nhận tiền bồi thường của Công ty Vedan.

Trước đó, trong buổi phát phiếu lấy ý kiến đã có trên 5.000 hộ dân tại hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch chấp nhận rút đơn kiện với số tiền hơn 119,5 tỷ đồng, còn lại 19 hộ không đồng ý số tiền bồi thường trên và không rút đơn kiện Vedan ra tòa. Qua cuộc họp, các ngành đã thống nhất đề nghị chính quyền hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch tiếp tục giải thích, vận động 19 hộ trên chấp nhận mức đền bù. Trường hợp các hộ kiên quyết khởi kiện thì đề nghị trung tâm trợ giúp người dân về mặt pháp lý. Tuy nhiên, phía Công ty Vedan quy định: Tỉnh Đồng Nai đồng ý số tiền bồi thường hơn 119, 5 tỷ đồng thì Vedan sẽ không chịu trách nhiệm nếu còn trường hợp nào tiếp tục khởi kiện. Vì vậy, các ngành có liên quan sẽ đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đàm phán với Vedan. Theo đó, tỉnh Đồng Nai đề nghị Vedan bồi thường theo yêu cầu của tỉnh sau khi trừ phần bồi thường của gần 20 hộ khởi kiện lại. Giải quyết đền bù cho các hộ này sẽ do tòa án quyết định theo đơn khởi kiện của họ. Dự kiến, đầu tuần tới, thiệt hại cụ thể của hơn 5.000 hộ dân tại hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch sẽ được các ngành chức năng thiết lập xong và Hội ND hai huyện trên sẽ đứng ra nhận tiền đền bù của Vedan theo ủy quyền. Cao Thuyên