Hiện nay tại TPHCM có trên 20 nghìn lao động (LĐ) đang làm việc trong lĩnh vực CNTT. Tuy nhiên, đang tồn tại một nghịch lý: Số lượng đào tạo ra rất nhiều, nhưng đáp ứng công việc chẳng được bao nhiêu.