Xây liên tiếp 3 nhà máy, TP.HCM muốn giảm 50% lượng rác chôn lấp

Xây liên tiếp 3 nhà máy, TP.HCM muốn giảm 50% lượng rác chôn lấp

'Sau khi đưa 3 nhà máy đốt rác phát điện vào hoạt động, lượng rác thải chôn lấp ở TP.HCM sẽ giảm xuống dưới...

19 liên quan

TP Hồ Chí Minh: Đến năm 2020, 50% rác thải sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện

TP Hồ Chí Minh: Đến năm 2020, 50% rác thải sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện

Cùng với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa phát triển nhanh, TP hồ Chí Minh đang phải đối mặt với rất nhiều...

19 liên quan

HĐND tỉnh giám sát 2 khu xử lý rác: Túc Trưng và Vĩnh Tân

19 liên quan

Tạo quỹ đất xây dựng các khu đô thị

Việc xử lý hàng triệu tấn rác tại các bãi chôn lấp để tạo quỹ đất sạch, đang là bài toán khó đối với TP Hồ...

19 liên quan

VWS đẩy nhanh tiến độ dự án công nghệ xử lý rác mới

Theo quy hoạch của TP.HCM, đến năm 2020, tỉ lệ chôn lấp rác còn dưới 50%, số lượng rác còn lại phải chuyển...

19 liên quan

Lãnh đạo TP.HCM tìm lối thoát cho các bãi chôn lấp rác thải

Bên cạnh việc ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải bằng cách chôn lấp khiến TP.HCM tốn số lượng lớn tài nguyên...

19 liên quan