Đồng Tháp: Hơn 70.000 căn nhà đạt chuẩn

Gốc
UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay tại 30 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh đã có trên 70.000 căn nhà được xây dựng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng.

Theo đó, nhà có diện tích bình quân 14m2/người trở lên; kết cấu nhà bảo đảm cứng mái, cứng khung, cứng nền; niên hạn sử dụng 20 năm trở lên, có đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sinh hoạt như điện, nước sạch, vệ sinh môi trường, giao thông đi lại… chiếm 76% tổng số nhà ở của các hộ dân trên địa bàn các xã này, cao hơn tỷ lệ bình quân cả nước.

Để hoàn thành tiêu chí được xem là khó này, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân cũng đã tích cực lao động, tăng thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững, từng bước tích lũy xây dựng nhà ở ổn định, đạt chuẩn.

Tin nóng

Tin mới