Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đồng Tháp: Triển khai nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội

Ngày 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 04; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng .

Đến dự Hội nghị có mặt của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội HĐND tỉnh Phan Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và được trực tiếp tại tỉnh, trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã, với tổng cộng 249 điểm cầu, hơn 20.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị tổng cộng 249 điểm cầu, hơn 20.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tại Hội nghị tổng cộng 249 điểm cầu, hơn 20.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh tham dự.

Theo đó, buổi sáng, cán bộ, đảng viên được triển khai nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Buổi chiều, cán bộ, đảng viên được triển khai tiếp nhiều nội dung quan trọng của Đảng. Trong đó có: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 14/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phi Thuyền

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dong-thap-trien-khai-noi-dung-tac-pham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ve-chu-nghia-xa-hoi-post444137.html