(ICTPress) - Các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi về các nội dung liên quan đến giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí đều đồng thuận với đề xuất điều chỉnh.

Sáng nay 2/12, Bộ TT&TT đã chủ trì Hội nghị tao đổi về các nội dung liên quan đến giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí. Tham dự buổi trao đổi có các đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, một số báo Đảng của các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa,… Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và Trương Minh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị.

Dong thuan dieu chinh gia cuoc dich vu cong ich phat hanh bao chi - Anh 1

Các Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và Trương Minh Tuấn chủ trì Hội nghị

Đồng thuận điều chỉnh giá cước dịch vụ công ích PHBC

Tại Hội nghị này, Bộ TT&TT đã thông báo Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/9/2015 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động PHBC. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 về cung ứng dịch vụ bưu chính.

Đối tượng áp dụng của Quyết định này là doanh nghiệp được nhà nước chỉ định duy trì mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động PHBC. Các cơ quan báo chí: Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo của Đảng bộ các thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động PHBC: Báo Nhân dân, Báo Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tối đa 24 giờ, tỷ lệ đạt chuẩn 90%, tổng số báo; Báo Quân đội Nhân dân tối đa 24h giờ, tỷ lệ đạt chuẩn 70% tổng số báo; Tạp chí Cộng sản: tối đa J + 9, tỷ lệ đạt chuẩn 70% tổng số báo. Giá cước dịch vụ do Bộ TT&TT quyết định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

Phương thức triển khai theo Quyết định là nhà nước giao kế hoạch cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích theo hoạt động PHBC cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (không kèm theo phí). Nhà nước thực hiện lộ trình điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính công ích và điều chỉnh giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động PHBC.

Giá cước dịch vụ PHBC hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 619/QĐ ngày 5/9/1966 của Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh. Theo quyết định này giá cước dịch vụ PHBC được tính bằng 18% - 22% giá bìa. Cách tính này không phản ánh đúng chi phí thực tế trong cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động PHBC.

Việc triển khai Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg được các đại biểu đồng thuận để đảm bảo cho các thành tố trong PHBC, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo cho ấn phẩm công ích đến cơ sở trong ngày, kịp thời. Việc thực hiện điều chỉnh mức cước hiện nay là cần thiết và không thể chậm trễ hơn nữa.

Nhiều đại biểu cũng đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Bưu điện, của Tổng công ty Bưu điện trong suốt mấy chục năm qua thực hiện nhiệm vụ công ích trong PHBC đã kịp thời đưa các báo Đảng đến với nhân dân. Với sự hỗ trợ của ngành Bưu điện, các Báo của Đảng, Quân đội đã đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần dân và ý kiến của dân cũng được đến với lãnh đạo nhanh hơn.

Theo kết quả điều tra năm 2012 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các loại Báo Đảng trung ương và địa phương: tỷ lệ phát hành qua kênh Bưu điện chiếm khoảng 80%. Trong tổng sản lượng Báo Đảng trung ương và địa phương phát hành qua kênh Bưu điện thì phạm vi phát hành tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa chiếm đến 70%. Với các báo này, sản lượng phát hành qua các kênh khác chủ yếu tập trung tại địa bàn trung tâm thành phố (98%). Phạm vi phát hành tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng sâu vùng xa chỉ khoảng 2%.

Điều chỉnh giá cước theo lộ trình

Căn cứ theo Luật giá năm 2012, Luật Bưu chính, Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg và các văn bản liên quan, Bộ TT&TT đã dự thảo thông tư quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ công ích trong hoạt động PHBC. Việc ban hành Thông tư cũng để tiếp tục đảm bảo nhiệm vụ công ích bởi theo Dự thảo việc thay đổi phương pháp tính theo cự ly, khối lượng để đảm bảo tiến tới bù đắp chi phí.

Lộ trình điều chỉnh được Bộ TT&TT đề xuất gồm giai đoạn 2016 - 2017, 2018 – 2019 và từ năm 2020. Theo đó, mức giá cước tố đa đối với dịch vụ công ích trong hoạt động PHBC giai đoạn 2016 – 2017 (giá cước dịch vụ phát hành báo Nhân dân, Quân đội nhân dân và báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tương đương với 50% giá thành dịch vụ; giá cước dịch vụ phát hành Tạp chí Cộng sản tương đương với 67% giá thành dịch vụ).

Mức giá cước tối đa đối với dịch vụ công ích trong hoạt động PHBC giai đoạn 2018 – 2019 tương ứng 80% giá thành dịch vụ (cộng trừ tỷ lệ phần trăm lạm phát do Chính phủ công bố tại thời điểm điều chỉnh giá cước).

Mức giá cước tối đa đối với dịch vụ công ích trong hoạt động PHBC công ích từ năm 2020 bằng giá thành dịch vụ (cộng hoặc trừ tỷ lệ phần trăm lạm phát do Chính phủ công bố tại thời điểm điều chỉnh giá cước.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và Trương Minh Tuấn cho biết để có những đề xuất điều chỉnh này Bộ TT&TT, Tổng công ty Bưu điện đã thực hiện nhiều khảo sát, nghiên cứu và thăm dò ý kiến của các cơ quan liên quan, các Báo trong suốt thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết Quyết định số 619/QĐ ngày 5/9/1966 của Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh áp dụng mức giá cước theo tỷ lệ phần trăm giá mặt (18%), một số địa phương hiện đã cho áp dụng cao hơn là 22% nhưng vẫn còn chưa phù hợp bởi giá mặt các báo trong mấy chục năm qua đã tăng lên rất nhiều so với năm 1966. Chúng ta cùng hướng tới một giá thành phù hợp, tiệm cận cơ chế thị trường, để đảm bảo đời sống cho người lao động và đảm bảo việc cung ứng dịch vụ.

Minh Anh