Đồng thuận, nhưng vẫn "đề nghị xem xét"

Gốc
Hội nghị thi và tuyển sinh thảo luận để đưa ra những quyết định quan trọng cuối cùng liên quan đến các kỳ thi và tuyển sinh năm 2009, được Bộ GDĐT tổ chức ngày 17.1.

Tin nóng

Tin mới