Hội nghị thi và tuyển sinh quyết định những vấn đề mới nhất đã được Bộ GD-ĐT tổ chức hôm qua, 17-1, tại 6 điểm cầu. Hầu hết các nội dung mới mà Bộ GD-ĐT đưa ra đã nhận được sự nhất trí cao từ các đại biểu