Hanoinet - Đồng USD tăng lên sau dự đoán kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế Mỹ của tổng thổng Bush có nhiều khả năng sẽ mang lại tác động tích cực.