Đồng USD tăng giá so với đồng Euro và Yên Nhật sau khi chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng với mức cao hơn dự đoán của chuyên gia.

do232 Điều này làm giảm khả năng FED cắt giảm lãi suất. Đồng USD tăng giá so với 14/16 loại tiền tệ trong rổ tiền tệ trước lo ngại tổ chức tài chính toàn cầu sẽ phải tiếp tục công bố thua lỗ. Đồng Yên cũng tăng giá trong khi đồng Bảng Anh hạ giá nhiều nhất trong vòng một tháng qua so với đồng USD. Một chuyên gia chiến lược tiền tệ của ngân hàng Mỹ tại New York dự đoán FED sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tuy nhiên họ sẽ cắt giảm không quá nhiều như trước. Tỷ giá Euro/USD tại New York là 1 Euro/1,4633USD. So với đồng Yên Nhật, tỷ giá là 108,11 Yên Nhật/USD.Tỷ giá đồng Bảng Anh/USD là 1 Bảng Anh/1,9367USD, tỷ giá thấp nhất kể từ ngày 22/01/08. Chỉ số giá tiêu dùng chưa tính đến giá thực phẩm và năng lượng tăng 2,5% trong năm kết thúc vào tháng 1 năm 2008, trong khi tháng trước đó tỷ lệ này mới là 2,4%. Dự đoán chung của các chuyên gia trước đó là 2,4%. FED đã cắt giảm lãi suất tất cả là 2,25%, mức lãi suất hiện nay là 3% trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên mức lãi suất là 4%. Các chuyên gia trên thị trường dự đoán khả năng FED cắt giảm lãi suất 0,5% là 94% so với 98% trước khi bản báo cáo về tình hình lạm phát được công bố.