Động vật có suy nghĩ?

Gốc
Chỉ có con người biết nói và biết suy nghĩ. Đó là tư tưởng được Descartes phục hồi. Tuy nhiên ngày nay người ta biết rằng mọi loài đều có những khả năng lập luận và giao tiếp riêng của mình.

Tin nóng

Tin mới