Đồng ý gia hạn giải ngân gói 30.000 tỉ đồng

Gốc
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản trả lời Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/2013 của Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của NHNN về việc tiếp tục giải ngân gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng với lãi suất 5%/năm. Đồng thời, Chính phủ cũng giao cho NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi các quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo NQ 02/2013.

Đồng ý gia hạn giải ngân gói 30.000 tỉ đồng - Ảnh 1

Trước đó, ngày 30.5, NHNN đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn chương trình theo hướng cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31.3.2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31. 12.2016.

Theo đó, tổng số tiền tái cấp vốn khoảng 32.738 tỉ đồng (bao gồm dự kiến số tiền tái cấp vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến thời điểm 1.6.2016 và số tiền cam kết, nhưng chưa giải ngân hết của khách hàng cá nhân).

Bên cạnh đó, dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013 và Thông tư 32/2014 của NHNN đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.

Được biết, tính đến 10.5.2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 34.826 tỉ đồng đối với 56.240 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ dự án đạt 25.800 tỉ đồng. Trong đó, đối với khách hàng cá nhân, đã cam kết cho vay 27.447 tỉ đồng với 56.112 khách hàng, đã giải ngân là 20.812 tỉ đồng.

Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng đến ngày 20.5.2016, số tiền đã giải ngân là 26.733 tỉ đồng, trong đó giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỉ đồng.

PV

Tin nóng

Tin mới