Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đồng ý miễn nhiệm chức kế toán trưởng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3174/QĐ-UBND miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng (Ban Quản lý Khu kinh tế mở (BQL KKTM) Chu Lai đối với ông Đinh Văn Mãnh.

Theo đó, ông Mãnh có trách nhiệm bàn giao công việc Kế toán trưởng cho người phụ trách công tác kế toán, theo phân công của Trưởng BQL KKTM Chu Lai.

Điều đáng nói, trước đó, ông Đinh Văn Mãnh xin nghỉ việc đúng vào thời điểm Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiến hành công bố kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban Quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, kết luận thanh tra số 08/KL-TTT về công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013-2017 của BQL KKTM Chu Lai cho thấy, việc quản lý và sử dụng chi phí quản lý của nhiều dự án và việc chấp hành Luật Kế toán và các chế độ, chính sách quản lý kinh tế, quản lý tài chính có nhiều khoản chi phí thanh toán không phù hợp, chứng từ thanh toán không hợp lý, hợp lệ;

Các đơn vị tư vấn giám sát thi công không chặt chẽ, dẫn đến đơn vị thi công không đúng theo thiết kế được duyệt, xác nhận khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vượt và không đúng so với khối lượng thực tế thi công đã tạo kẽ hở cho đơn vị thi công thanh toán vượt khối lượng so với thực tế thi công;

Công tác thi công của đơn vị nhận thầu xây lắp không đúng thiết kế được duyệt. Lập khối lượng nghiệm thu, thanh toán quyết toán xây dựng cơ bản hoàn thành vượt so với khối lượng thực tế thi công và các nội dung sai phạm liên quan đến nghiệm thu rà phá bom mìn, vật nổ với tổng số tiền sai phạm gần 18,5 tỷ đồng…

Hà Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-doc-cand/dong-y-mien-nhiem-chuc-ke-toan-truong-565795/