Đồng ý thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

Gốc
Ngày 9-10, UBTVQH đã xem xét, đóng góp xây dựng chương trình giám sát của QH, UBTV và các ủy ban của QH năm 2009. Buổi chiều, nội dung thảo luận là đề án của Chính phủ về việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường và nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND xã.

Tin nóng

Tin mới