Đồng ý với Quyết định số 668 của UBND quận Tây Hồ

Gốc
Bà Nguyễn Thị Vân, số 22, ngõ 253 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội) có đơn gửi các cơ quan chức năng không đồng ý với Quyết định số 668/QĐ-CT ngày 14/3/2017 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ giải quyết khiếu nại liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình bà. Đồng thời, đề nghị khấu trừ nghĩa vụ tài chính theo quy định và công trình trên đất phải được bồi thường 100% theo đơn giá xây dựng.

Theo UBND TP Hà Nội, diện tích đất hộ bà Vân đang sử dụng bị thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê, quận Tây Hồ có nguồn gốc là đất vườn liền kề, gia đình tự chuyển đổi mục đích sang đất ở năm 2003, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công trình trên đất không có giấy phép xây dựng, UBND phường Thụy Khuê đã xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng tại Quyết định số 177/QĐ-XP ngày 8/7/2003.

Thực hiện Dự án Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê, hộ gia đình bà Vân có 25,8/68,5m2 tổng diện tích đất thực tế đang sử dụng bị thu hồi. Căn cứ xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường Thụy Khuê đối với hộ gia đình bà Vân, UBND quận Tây Hồ có Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình bà Vân và chồng là Mai Văn Mùa (đã chết) với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phương án chi tiết kèm theo Quyết định số 2581/QĐ-UBND của UBND quận Tây Hồ khi xác định về khấu trừ nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất bị thu hồi với số tiền 196,2 triệu đồng là chưa chính xác. Tại Quyết định số 668/QĐ-CT ngày 14/3/2017 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Vân đã xác định lại giá trị khấu trừ nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất thu hồi hơn 192,9 triệu đồng (50% chệnh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp đối với diện tích 25,8m2 bị thu hồi của hộ gia đình bà Vân với số tiền 192,9 triệu đồng, giảm so với phương án đã phê duyệt là 3,25 triệu đồng).

Từ căn cứ trên, khẳng định, phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình bà Vân do UBND quận Tây Hồ phê duyệt là đúng quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất. Việc hỗ trợ 10% đối với công trình trên diện tích 25,8m2 là đúng quy định tại Khoản 3, Điều 14 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP hỗ trợ nhà, công trình xây dựng không hợp pháp theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hỗ trợ bằng 10% mức bồi thường theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 11, 12, 13 quy định đối với nhà, công trình xây dựng không thuộc quy định.

Do vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành quyết định đồng ý với Quyết định 668/QĐ-CT ngày 14/3/2017 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về việc giải quyết khiếu nại của bà Vân liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Khiếu nại của bà Vân về việc khấu trừ nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất thu hồi và bồi thường 100% giá trị công trình trên đất bị thu hồi là khiếu nại sai.

Lê Nguyên

Tin nóng

Tin mới