Đồng ý với ý kiến xử phạt tiếng ồn

Gốc
Ô nhiễm do tiếng ồn hiện nay rất nghiêm trọng! Các nước xung quanh chúng ta hiện rất lích sự trong văn hóa giao thông, riêng Việt Nam còi quá to, và không cần thiết. Ngoài ra tôi cũng góp ý thêm về đèn pha.

Tin nóng

Tin mới