DongA Bank tăng vốn lên 6,000 tỷ đồng và niêm yết trên HOSE

Gốc
(Vietstock) - Ngày 26/03, ĐHĐCĐ của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã thông qua kế hoạch tăng vốn từ 3,400 tỷ đồng lên tối thiểu 6,000 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TPHCM (HOSE) chậm nhất cuối quý 3/2010.

Năm nay, DongA Bank sẽ tăng vốn từ 3,400 tỷ đồng lên 6,000 tỷ đồng bằng 2 đợt phát hành thêm 260 triệu cp, tương đương 2,600 tỷ đồng. Cụ thể, đợt 1 vào tháng 6/2010 ngân hàng sẽ chào bán 110 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá với tỷ lệ bằng 32.35% so với vốn điều lệ hiện có tại thời điểm chốt danh sách; đợt 2 dự kiến vào tháng 12, ngân hàng phát hành 150 triệu cp cho đối tác trong và ngoài nước. Với mức vốn điều lệ này, DongA Bank đặt mục tiêu đến cuối năm 2015 sẽ trở thành một trong những tập đoàn tài chính tốt nhất. Liên quan đến vấn đề này, nhiều cổ đông trăn trở, nếu tăng vốn quá nhiều thì sẽ làm cổ phiếu của ngân hàng bị pha loãng trên thị trường, đồng thời lên mức 6,000 tỷ đồng có cần thiết không khi tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Tăng vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước nhưng ngoài ra, cơ sở nào để cho thấy việc tăng vốn của ngân hàng là phục vụ cho kinh doanh. Ngoài ra, nếu không tìm được đối tác nước ngoài phù hợp thì ngân hàng có phát hành đợt 2 không? Ông Trần Phương Bình - Tổng Giám đốc DongA Bank cho biết, nếu muốn trở thành một tập đoàn tài chính tốt nhất Việt Nam trong thời gian tới, số vốn của ngân hàng phải nằm ở con số 6,000 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ tiến hành tái cấu trúc cũng như tái lập lại toàn bộ hoạt động nhằm cải tiến các quy trình, đưa ra nhiều sản phẩm để đạt được kết quả tốt. Trong giai đoạn 1, tăng vốn lên 4,500 tỷ đồng đây chưa phải là con số cao so với các ngân hàng khác. Trước mắt, ngân hàng đảm bảo việc phát hành cho cổ đông trong nước, riêng đợt 2 phát hành khi thấy cần thiết và tìm được đối tác nước ngoài phù hợp. Đại hội cũng thông qua kế hoạch năm nay với lợi nhuận trước thuế đạt 1,100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2009 và chia cổ tức ở mức 12%. Tổng tài sản đạt khoảng 60,000 tỷ đồng, tăng 42%. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 50,000 tỷ đồng, tăng 39%, dư nợ cho vay đạt khoảng 43,000 tỷ đồng, tăng 25%. Tổng trị giá phát sinh thanh toán quốc tế đạt trên 2.6 tỷ USD, tăng 3%, doanh số chi trả kiều hối đạt 1 tỷ USD, tăng 1%. Ngân hàng sẽ phát hành thêm 1 triệu thẻ DongA Bank, mở rộng mạng lưới hoạt động bằng cách nâng cấp phòng giao dịch thành chi nhánh tại các tỉnh chưa có chi nhánh và thành lập thêm một số phòng giao dịch tại các tỉnh, thành. Về kế hoạch, chiến lược cạnh tranh của ngân hàng trong thời gian tới, ông Bình cũng cho biết thêm, DongA Bank đã mạnh dạn xác định là ngân hàng bán lẻ, tập trung vào các khách hàng cá nhân nên tài sản của ngân hàng là số lượng khách hàng giao dịch. Năm 2009 ngân hàng đã làm được một phần kế hoạch và hiện đang triển khai tiếp chiến lược này. HĐQT cũng báo cáo lại những kết quả năm qua. DongA Bank đã đạt 3,954 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế là 588 tỷ đồng và lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu ở mức 1,914 đồng. Ngân hàng cũng tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 từ 12% lên 15%. Tổng tài sản của DongA Bank đến 31/12/2009 đạt 42,520 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động 36,714 tỷ đồng và quản lý thanh khoản luôn được kiểm soát chặt chẽ. Ngân hàng cũng đã tăng vốn điều lệ lên 3,400 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 4,200 tỷ đồng. Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ cho vay đạt 34,687 tỷ đồng, dư nợ tín dụng bình quân 29,464 tỷ đồng. Tình hình dư nợ quá hạn được kiểm soát chặt chẽ và trong năm, DongA Bank đã thực hiện chuyển nợ quá hạn cũng như trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 2% tổng dư nợ tại thời điểm cuối năm 2009. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của DongA Bank đáp ứng đủ cho nhu cầu của khách hàng trong thanh toán quốc tế và đáp ứng kịp thời cho chi trả kiều hối. Tổng doanh số mua các loại ngoại tệ quy USD trong năm đạt 6.5 tỷ USD, tăng 80% so với năm 2008 và doanh số bán ngoại tệ đạt 6.6 tỷ USD, tăng hơn 82% so với năm 2008. Ngoài ra, năm qua, DongA Bank đã dành 1,457 tỷ đồng để đầu tư, trong đó, chi 386.73 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh, 359.2 tỷ đồng vào chứng khoán đầu tư và góp vốn đầu tư dài hạn là 711.11 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới