Một câu hỏi ai cũng quan tâm đó là từ trước đến nay Việt Nam có triết lý giáo dục không? Câu trả lời là “có”. Thế nhưng để đưa ra một "mẫu số chung" định nghĩa về triết lý giáo dục thì đến nay chưa ai trả lời được.