Đốt nến làm chảy... nhà thờ

Gốc
Xin lưu ý rằng “chảy” chứ không phải “cháy”. Những người quản lý ngôi nhà thờ trên đỉnh núi Carpathian (Romania) đã phải áp dụng một luật lệ ngược đời: cấm đốt nến trong nhà thờ.

Tin nóng

Tin mới