Đột phá nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo xây dựng trường chính quy, mẫu mực

Gốc
QĐND - Ngày 28-10-2010, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, trên cơ sở Trường Sĩ quan Lục quân 1. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sự nỗ lực của nhà trường trong tiến trình xây dựng, phát triển. Khẳng định bề dày truyền thống, vị thế, uy tín của trường trong hệ thống nhà trường quân đội và hệ thống GD-ĐT cả nước.

Việc nhà trường được vinh dự mang tên người anh hùng dân tộc kiệt xuất, Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, tên gọi do Bác Hồ trực tiếp đặt cho trường cách đây tròn 65 năm đã đáp ứng lòng mong mỏi của các thế hệ Lục quân. Mục tiêu GD-ĐT của nhà trường đã và đang tiếp tục hiện thực hóa mong muốn của Người là đào tạo đội ngũ sĩ quan "Văn hay, võ giỏi", một lòng "Trung với nước, hiếu với dân". Cùng với việc đổi tên, nhà trường được công nhận là trường đại học. Thực tế, từ năm 1998, thực hiện Quyết định của Chính phủ, nhà trường đã đào tạo cán bộ trình độ đại học. Đến nay đã có 13 khóa với gần 10.000 cán bộ tốt nghiệp ra trường, góp phần quan trọng thực hiện chủ trương "Đại học hóa đội ngũ sĩ quan" của Quân đội ta. Sự kiện này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng GD-ĐT của nhà trường. Quán triệt sâu sắc, triển khai tích cực đưa các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương vào thực tiễn; Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đang triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp, trong đó trọng tâm thực hiện ba đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; nâng cao chất lượng GD-ĐT và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên được xác định là khâu đột phá trọng điểm, then chốt quyết định đến thực hiện nhiệm vụ và sự phát triển của trường. Đến nay nhà trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên được đào tạo cơ bản, trình độ đại học, 20% có trình độ sau đại học, gần 30% đã qua chiến đấu, thực tế đơn vị. Các cán bộ, giảng viên luôn tâm huyết với nghề nghiệp, yêu mến gắn bó với trường, tất cả vì học viên thân yêu. Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự ổn định vững chắc; nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác toàn diện, phấn đấu trong 5 năm tới có 50%-55% trình độ sau đại học, 6-8% tiến sĩ. Để đạt mục tiêu này, nhà trường tiến hành công tác quy hoạch cán bộ chặt chẽ, khoa học; tăng cường chỉ tiêu, quân số đào tạo sau đại học ở các học viện, trường trong, ngoài quân đội và nước ngoài; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy học hiện đại, VKTBKT mới; bố trí, sử dụng cán bộ, giảng viên đúng quy trình, công khai, dân chủ, hợp lý, hiệu quả; mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực vào những vị trí quan trọng để tạo nguồn kế cận, kế tiếp lâu dài, tạo động lực phấn đấu. Động viên tinh thần tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu của từng cán bộ, giảng viên, thực hiện: "Mỗi cán bộ, giảng viên là một tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần say mê học tập, công tác, sáng tạo". Chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt… để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm đóng góp trí tuệ, khả năng xây dựng trường. Nhiệm vụ GD-ĐT của nhà trường ngày càng mở rộng với nhiều loại hình, đối tượng đào tạo, do đó nâng cao chất lượng GD-ĐT là khâu đột phá trọng tâm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhà trường tập trung thực hiện công tác TSQS theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng; bảo đảm chất lượng đầu vào các đối tượng đào tạo; nghiên cứu, đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đón trước nhu cầu, thực tiễn đơn vị và sự phát triển của Quân đội; giải quyết tốt mối quan hệ giữa đào tạo theo trình độ học vấn và chức vụ ban đầu của người học; đổi mới phương pháp dạy học, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo tích cực, chủ động. Toàn trường thi đua "dạy không biết mỏi, học không biết chán", kiên quyết "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh; nhân rộng mô hình "Chi đoàn học tập giỏi, kỷ luật nghiêm", "Câu lạc bộ học viên giỏi"; tăng cường cơ sở vật chất dạy học hiện đại; nghiên cứu, đưa vào giảng dạy các VKTB mới để sĩ quan tốt nghiệp ra trường sử dụng thành thạo, huấn luyện tốt cho bộ đội; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện, sinh hoạt của học viên; nâng chất lượng GD-ĐT, phấn đấu mỗi khóa có từ 3 đến 5% học viên giỏi. Tốt nghiệp ra trường, học viên có trình độ cơ bản, toàn diện, năng lực thực hành quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Nhà trường là một trung tâm GD-ĐT tạo lớn, đào tạo đội ngũ sĩ quan chỉ huy cấp phân đội cho toàn quân, được giao nhiệm vụ xây dựng thành trường điểm của Bộ Quốc phòng. Sĩ quan tốt nghiệp từ nhà trường có mặt ở các đơn vị trong toàn quân. Do vậy, chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của nhà trường ảnh hưởng đến các đơn vị. Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm minh, mẫu mực là khâu đột phá quan trọng, thiết thực và bức thiết của trường trong những năm tới. Nhà trường kiên trì, nỗ lực thực hiện "Đi trước và làm mẫu cho đơn vị trong xây dựng chính quy", nhà trường đang thực hiện nhiều nội dung, biện pháp đồng bộ như: Kiện toàn tổ chức biên chế "tinh, gọn, mạnh"; nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ và pháp luật; duy trì các chế độ khoa học, thống nhất từ nhà trường đến đơn vị, từ cán bộ đến từng học viên, chiến sĩ. Công tác quản lý bộ đội tăng cường ở mọi lúc, mọi nơi. Trong quản lý tư tưởng, nhà trường chú trọng thực hiện tốt việc định hướng, dự báo và xử lý các vấn đề nảy sinh, để không bị động, bất ngờ về tư tưởng, kỷ luật của bộ đội. Đề cao ý thức tự giác của quân nhân trong rèn luyện, chấp hành kỷ luật, gắn học với rèn toàn diện. Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phòng, chống hiệu quả các tiêu cực, tệ nạn xã hội. Bảo đảm an toàn khai thác, sử dụng VKTBKT và an toàn giao thông… Tạo sự ổn định, tiến bộ vững chắc về rèn luyện kỷ luật, xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực. Trung tướng Trần Quốc Phú-Hiệu trưởng Trường Đại học Trần Quốc Tuấn

Tin nóng

Tin mới