Hiện tượng bị lỗi khi click vào "click here to dl" của mediafire thì nó hiện ra tiếp dòng "Your download is starting... " nhưng rồi như kiểu nó tự động reload lại trang web , típ tục hiện ra dòng "Click here to dl" Trước em dùng không sao ( mới cách đây 4, 5 ngày ) nhưng bây giờ bị hiện tượng này, send link cho bạn thì mọi người đều download đc. Anh ( chị ) nào bít cách xử lý chỉ e với. Cám ơn!!!