Do nhiều nhà đầu tư bán tháo để thu lợi nhuận nên có khả năng trong tuần này giá DPM vẫn còn tiếp tục giảm. Những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu khác nếu cũng chạy theo để bán tháo thì sẽ phải quay lại mua chính cổ phiếu vừa bán xong với giá cao hơn