DPM và Vinafood hợp tác phân phối phân bón

Gốc
Ngày 6.4, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) và Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh. Hai bên sẽ hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp NPK và kho chứa tại Nam Định; phối hợp khai thác hệ thống kho cảng hiện có của 2 bên để tăng hiệu quả kinh doanh phân bón và lương thực. DPM sẽ tạo điều kiện để Vinafood 1 tham gia vào hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty. Phía Vinafood 1 thì tạo điều kiện để DPM cùng hợp tác kinh doanh trong ngành hàng lương thực, nông sản.

Tin nóng

Tin mới