DPR: Lãi kinh doanh cao su 10 tháng đạt 17 tỷ, giảm 75%

Gốc
Báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 10/2015 của CTCP Cao Su Đồng Phú (HOSE: DPR) cho thấy lợi nhuận sản xuất kinh doanh cao su trong tháng 10 chỉ đạt 901 triệu đồng, chưa đến 3% kế hoạch, kéo lãi gộp lũy kế giảm 18% so với 2014.

Cụ thể, trong khi diện tích cao su không đổi thì sản lượng cao su trong tháng 10 đạt khoảng 2,411 tấn, chỉ bằng 12% so với chỉ tiêu cả năm, qua đó ảnh hưởng đến tổng sản lượng cao su lũy kế 10 tháng chỉ đạt 14,222 tấn, giảm 8.4%.

Đồng thời, giá bán bình quân thực hiện trong tháng cũng thấp hơn 2.1 triệu đồng/tấn so với chỉ tiêu, chỉ vào khoảng 29.4 triệu đồng/ tấn. Do vậy, doanh thu tiêu thụ, dịch vụ của Cao su Đồng Phú trong tháng 10/2015 ghi nhận chưa đến 64 tỷ đồng, tức chỉ chiếm 8.2% kế hoạch doanh thu năm.

Lợi nhuận gộp của DPR trong kỳ cũng chỉ tầm 4.4 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng là 155.6 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước và vẫn hoàn thành 100% kế hoạch đề ra trước đó.

Theo đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh cao su trong kỳ là 901 triệu đồng. Tính lũy kế 10 tháng vừa qua, đạt 17 tỷ đồng, giảm 75% so với con số gần 67 tỷ đồng của năm 2014.

DPR: Lãi kinh doanh cao su 10 tháng đạt 17 tỷ, giảm 75% - Ảnh 1

Tài liệu đính kèm:

BC SXKD T10.2015 suadoilan1.pdf

Tin nóng

Tin mới