DPR ước đạt gần 117 tỷ đồng LNTT

Gốc
(ĐTCK-online) Tin từ CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) cho biết, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm ước đạt 372 tỷ đồng (hoàn thành 82,1% kế hoạch năm). Lợi nhuận trước thuế ước đạt 117 tỷ đồng, hoàn thành 125,2% kế hoạch năm.

Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh cao su gần 98,6 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính 14,7 tỷ đồng, lợi nhuận khác 4,6 tỷ đồng. Giữa tháng 9, Công ty đã thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán riêng lẻ 3 triệu CP cho đối tác chiến lược (nhằm huy động vốn tài trợ cho các dự án trồng mới cao su tại Campuchia và Đắc Nông, sản xuất gối, nệm cao su thiên nhiên từ mủ latex).

Tin nóng

Tin mới