DQC trả cổ tức 25% bằng tiền mặt và cổ phiếu

Gốc
Ngày 12/11, DQC sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá và cổ phiếu với tỷ lệ 20%...

Tin nóng

Tin mới