BizLIVE - Theo công bố thông tin của Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (mã: KBC), Dragon Capital đã đăng ký mua hơn 30% trái phiếu chuyển đổi mà KBC dự kiến phát hành.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, (các quỹ thuộc) Dragon Capital đã đăng ký mua 375 tỷ đồng trên tổng 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đã được đặt mua của KBC với giá chuyển đổi ngay hoặc chuyển đổi trong năm đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Trái phiếu kỳ này dù có chuyển đổi ngay cũng chỉ được giao dịch sau 12 tháng.

Theo thông tin trước đó, KBC đang trình cổ đông phát hành thêm 120 triệu cổ phiếu với giá phát hành dự kiến từ 15.000 đồng/cổ phiếu trở lên.

Đồng thời phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu) cũng với mức giá chuyển đổi không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu quyết định này được thông qua, KBC sẽ thu về ít nhất 3.000 tỷ đồng, dùng để trả hết nợ và đầu tư vào khu công nghiệp.