CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC-HOSE) công bố chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I và cả năm 2016.

DRC dat ke hoach tong doanh thu 3.778 ty dong - Anh 1

Theo đó, năm 2016, DRC đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 3.778 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế không thấp hơn năm 2015 (532 tỷ đồng). Trong đó, quý I dự kiến đóng góp 800 tỷ đồng doanh thu và 106 tỷ đồng lợi nhuận.

Theo Báo cáo Tài chính quý IV/2015 chưa kiểm toán của DRC, trong kỳ, Công ty đạt 899,4 tỷ đồng doanh thu, giảm 2,17%, lợi nhuận trước thuế đạt 161,7 tỷ đồng, tăng trưởng 22,3% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế cả năm 2015, DRC đạt tổng doanh thu 3.508 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2014 và hoàn thành 90% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 532 tỷ đồng, tăng trưởng 17,7% và hoàn thành vượt kế hoạch 17%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay 3/2/2016, cổ phiếu DRC đóng cửa ở mức giá 40.500 đồng/CP, giảm 300 đồng so với tham chiếu, khớp lệnh 55.860 đơn vị.

Anh Quốc