DRH: Vợ chồng Thành viên BKS Nguyễn Hữu Trí đã bán 325,000 cp

Gốc
Ngày 25/11/2015, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Trí - Thành viên BKS CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ Ước (HOSE: DRH) đã bán toàn bộ 325,000 cp đang nắm giữ theo phương thức giao dịch khớp lệnh.

Tài liệu đính kèm:

20151126_20151126 - DRH - BC kq gd NCLQ Do Thi Thu Ha.pdf

20151126_20151126 - DRH - BC kq gd TV BKS Nguyen Huu Tri.pdf

Tin nóng

Tin mới