(NDHMoney) CTCP Sách và Thiết bị Trường học Nam Định (mã DST - HNX) vừa có thông báo về việc bà Nguyễn Lệ Thủy không còn là cổ đông lớn từ ngày 12/8/2013.

Cụ thể, bà Thủy đã bán 11.300 cổ phiếu DST và giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của mình từ 5,7% (57.000 cổ phiếu) xuống còn 4,57% (45.700 cổ phiếu). Như vậy, bà Thủy không còn là cổ đông lớn của DST từ ngày 12/8/2013.

Trước đó ngày 9/8/2013, bà Thủy cũng đã thực hiện bán 17.400 cổ phiếu DST, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu DST từ 7,44% (74.400 cổ phiếu) xuống còn 5,7% (57.000 cổ phiếu).

Được biết, DST đã công bố BCTC quý II/2013 với lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 56 triệu đồng nhưng tăng trưởng dương so với mức âm hơn 119 triệu quý II/2012.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu DST dao động trong biên độ 4.500 – 5.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 7.000 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 34,8 triệu đồng/phiên.