TP.HCM: Dừng các hoạt động ngoài lớp đến hết năm học

TP.HCM: Dừng các hoạt động ngoài lớp đến hết năm học

Tối 4/5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị giáo dục về tăng cường công tác phòng chống dịch...

20 liên quan

TP Hồ Chí Minh dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học

TP Hồ Chí Minh dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học

Tối 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ...

20 liên quan

TP.HCM: Dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học từ nay đến hết năm học

TP.HCM: Dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học từ nay đến hết năm học

Theo Sở GD&-ĐT TP.HCM, tất cả các đơn vị giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, dừng...

20 liên quan

TP.HCM dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học

TP.HCM dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học

Sở GD&ĐT TP.HCM ra công văn yêu cầu các đơn vị giáo dục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19...

20 liên quan

Trường học TP.HCM dừng tổ chức hoạt động ngoại khóa

Trường học TP.HCM dừng tổ chức hoạt động ngoại khóa

Từ nay đến hết năm học 2020-2021 các trường ở TP.HCM không tổ chức các hoạt động đông người, ngoại khóa....

20 liên quan

TP.HCM: Trường học không tổ chức các hoạt động đông người

TP.HCM: Trường học không tổ chức các hoạt động đông người

Trường học không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, hoạt động giáo dục ngoài lớp học trong thời...

20 liên quan

TP.HCM: Không tổ chức hoạt động giáo dục ngoài lớp học để phòng dịch

TP.HCM: Không tổ chức hoạt động giáo dục ngoài lớp học để phòng dịch

Ngày 4/5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ sở GD trên địa bàn về tăng cường công tác phòng, chống...

20 liên quan

TP HCM: Dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học từ nay đến hết năm học

TP HCM: Dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học từ nay đến hết năm học

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, tất cả các đơn vị giáo dục không tổ chức các hoạt động tập...

20 liên quan