Nghiên cứu của Anh vừa đưa ra một kết luận rất thú vị, điện thoại di động cũng là một “chất” gây nghiện giống như là thuốc lá hay là cờ bạc. Chính điện thoại di động cũng là tác nhân khiến người dùng dễ bị stress, cáu bẳn.