Với máy ảnh số 8 megapixel, 3G và Wi-Fi, GPS... có thể đánh giá Samsung Innov8 là một trong những ĐTDĐ tích hợp mạnh nhất hiện có trên thị trường đặc biệt là ở các ứng dụng giải trí.