ICTnews - Một công ty tại Luân Đôn đã phát triển phần mềm dành cho ĐTDĐ, giúp "dế" tự động tính toán tác động của việc di chuyển của chủ nhân đối với môi trường. 30/09/2008 Xem tiếp.....