Lần tập trung này mới mang màu sắc của một sự chuẩn bị thực sự theo kiểu một đội bóng của riêng Calisto. Và thế là chấn thương đã xảy ra hàng loạt.