Chỉ là một buổi tập, thế nhưng rất nhiều tình huống các cầu thủ lao vào như ăn thua với nhau. Đến nổi trong cuối buổi tập, ông Calisto phải ra tay giảng hòa cho một vài cầu thủ…