Ngày 26/2, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1178/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Báo cáo đầu tư).