Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dự án đầu tư công lãng phí, người ký chịu trách nhiệm

TP- Đó là một trong những nội dung trong dự thảo Đề án tái cơ cấu đầu tư công, đang được Bộ KH&ĐT xây dựng.

> Dự án đầu tư công lớn: Bỏ phân cấp cho địa phương

TP- Đó là một trong những nội dung trong dự thảo Đề án tái cơ cấu đầu tư công, đang được Bộ KH&ĐT xây dựng.

Theo đó, Bộ KH&ĐT định hướng tái cơ cấu đầu tư công theo hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư công trong tổng đầu tư toàn xã hội, tăng huy động các nguồn vốn đầu tư của tư nhân để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Giảm dần, tiến tới không bố trí vốn đầu tư công vào các ngành mà khu vực tư nhân có thể đảm nhiệm như: kinh doanh bất động sản, dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà hàng...

Cũng theo Bộ KH&ĐT, với những dự án được quyết định đầu tư nhưng không xác định rõ nguồn vốn, mức vốn thuộc NSNN, vốn trái phiếu chính phủ, làm cho dự án thi công kéo dài, gây lãng phí, người ký quyết định phải chịu trách nhiệm về những tổn thất do việc kéo dài thời gian thực hiện dự án gây ra.

Phong Cầm

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/kinh-te/558934/du-an-dau-tu-cong-lang-phi-nguoi-ky-chiu-trach-nhiem-tpp.html