Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dự án Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc lập Báo cáo đầu tư Dự án Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=40377