Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dự án hạ tầng lưới điện nông thôn được tỉnh hỗ trợ 50-100% lãi suất vay

(ĐN) - Theo Sở Công thương, HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng điện phục vụ sinh hoạt nông thôn, các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, các công trình điện trung thế, trạm biến áp đầu tư tại nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ, bù khoản lãi suất chênh lệch giữa lãi suất quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai cho vay và lãi suất ưu đãi ngành điện cho vay khi thực hiện dự án.

Mức hỗ trợ cụ thể, dự án đầu tư lưới điện trung thế phục vụ sinh hoạt, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% lãi suất vay, thời gian vay không quá 10 năm; dự án đầu tư lưới điện trung thế phục vụ sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% lãi suất vay, thời gian vay không quá 10 năm; dự án lưới điện trung thế phục vụ chăn nuôi, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất, thời gian vay và trả nợ theo ý kiến thẩm định của đơn vị cho vay nhưng không quá 10 năm.

Hoàng Lộc