Dự án Hỗ trợ Tam nông Ninh Thuận giải ngân đạt 61%

Gốc
Qua 5 năm triển khai thực hiện, Dự án Hỗ trợ Tam nông Ninh Thuận đã thực hiện 30/38 hoạt động thuộc Hợp phần I – Dự án Hỗ trợ Tam nông, tỷ lệ giải ngân đạt 61%, qua đó đã góp phần cải thiện một cách bền vững chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình sống ở khu vực nông thôn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận cho biết vừa qua đã có buổi làm việc với Đoàn đánh giá thường niên của Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) do ông Sauli làm Trưởng đoàn về nội dung kết quả thực hiện các hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thuộc Dự án Hỗ trợ Tam nông từ năm 2011 đến nay.

Tại buổi làm việc, Đoàn đánh giá IFAD và Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận đã cùng nhau thảo luận các nội dung đến công tác thể chế hóa quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã; tăng cường hợp tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, kế hoạch để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Dự án Hỗ trợ Tam nông Ninh Thuận giải ngân đạt 61% - Ảnh 1

Buổi làm việc giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận và Đoàn đánh giá thường niên của IFAD.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, qua 5 năm triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện 30/38 hoạt động thuộc Hợp phần I – Dự án Hỗ trợ Tam nông, tỷ lệ giải ngân đạt 61%. Qua đó, đã biên soạn sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia, theo định hướng thị trường hàng năm cấp xã (MOP-SEDP); tổ chức 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực lập kế hoạch cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã; nhân rộng quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH ra 65/65 xã, phường, thị trấn của tỉnh; Xây dựng 5 quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và thị trường, thu hút đầu tư vào lĩnh vực NN&PTNT. Tổ chức 2 cuộc đối thoại chính sách với khu vực doanh nghiệp tư nhân và các hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),…

Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh Ninh Thuận là dự án do Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ cho tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ dự án. Mục tiêu của Dự án là cải thiện một cách bền vững chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình sống ở nông thôn, đặc biệt chú trọng tới vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo tại 27 xã thuộc 6 huyện (Bác Ái; Ninh Sơn; Thuận Bắc; Ninh Hải; Ninh Phước và Thuận Nam) của tỉnh Ninh Thuận; nâng cao năng lực cấp tỉnh nhằm thực hiện chính sách mới của Chính phủ về nông nghiệp và phát triển nông thôn “Nông nghiệp, Nông dân, và Nông thôn” (Tam Nông) cũng như hỗ trợ các hoạt động đầu tư nhằm giải quyết các nhu cầu của người dân tộc thiểu số và người nghèo và bổ sung cho các hoạt động được đề ra trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển nông thôn mới (NTP-NRD) giai đoạn 2011 - 2020.

Tổng vốn của dự án là 17,519 triệu USD, trong đó vốn IFAD tài trợ 12,786 triệu USD, vốn đối ứng ngân sách tỉnh là 3,285 triệu USD, vốn đóng góp của người hưởng lợi là 1,520 triệu USD. Thời gian thực hiện của Dự án là 5 năm, từ năm 2011 đến 2016.

Ngọc Tân

Tin nóng

Tin mới