(VOH) - Công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các gói thầu của dự án tiêu thoát nước, giải quyết môi trường kênh Tham Lương- Bến Cát-Rạch Nước Lên trong những tháng đầu năm 2010 có tiến độ triển khai nhanh.

Đến nay, 8 quận có dự án đi qua đã bồi thường nhà và đất cho 1.512 hộ dân, đạt 60% kế hoạch và tái định cư được 1.360 hộ dân, thu hồi 88 hécta mặt bằng. Nhờ đó mà trong 10 gói thầu xây lắp, có 6 gói thầu được các nhà thầu nạo vét 23.780 mét/32.720 mét kênh rạch từ sông chợ Đệm đến sông Sàigòn và xây xong 86/133 cống điều tiết nước. Theo Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn TPHCM, chủ đầu tư phối hợp với quận, huyện phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường hộ dân vào cuối năm nay và cùng với các nhà thầu giải quyết vướng mắc về mặt bằng sớm hoàn chỉnh các cống thoát nước trong tháng 5 của 6 gói thầu trên và nạo vét xong kênh rạch trong tháng 12/2010. Các gói thầu còn lại chủ đầu tư sẽ cho khởi công trong tháng 6/2010 và cố gắng hoàn thành các gói thầu này vào mùa khô năm 2011./. Ngọc Xuân