TT - Sáng 9-10, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có cuộc tiếp xúc lần thứ hai với gần 1.000 người dân thôn Cồn Dầu (Hòa Xuân, Cẩm Lệ) nằm trong khu vực giải tỏa để xây dựng khu đô thị sinh thái Hòa Xuân.