Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dự án Luật Quy hoạch đô thị: Kiến trúc sư trưởng mới không có thực quyền

Là “nhạc trưởng” nhưng chỉ như một thư ký đặc biệt. Kiến trúc sư trưởng mới không có quyền ra văn bản, chỉ thị nào cả mà chỉ tham mưu cho chủ tịch thành phố...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/07/16/093820/9103