(PL)- Hôm qua (29-9), Hội Luật gia Việt Nam với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức hội thảo quốc tế về Luật Trọng tài thương mại.