Dự án nhà ở có quỹ đất sạch được ưu tiên vay vốn

Gốc
KTĐT - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo nhu cầu vốn vay để xây dựng nhà ở tại địa phương.

Với những chính sách ban hành trong thời gian qua, các chủ đầu tư dự án tham gia xây dựng nhà ở cho sinh viên, công nhân, người có thu nhập thấp được hưởng nhiều ưu đãi từ phía Chính phủ, đặc biệt là hỗ trợ tín dụng đầu tư. Nhằm triển khai chính sách của Chính phủ, ngày 15/6/2009, Bộ Tài chính có văn bản số 8015/BTC-TCNH gửi Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam về việc cho vay các dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại đô thị. Để có cơ sở lập kế hoạch, xác định nguồn vốn, cũng như cân đối khả năng đáp ứng, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thông báo với các chủ đầu tư dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại đô thị trên địa bàn giai đoạn 2009-2010, có nhu cầu cần vay vốn tín dụng ưu đãi, đăng ký và báo cáo với Bộ Xây dựng. Các dự án sẽ được ưu tiên vay vốn là dự án đã có quỹ đất sạch (đă được bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật); đã có quyết định đầu tư hoặc đang chờ được phê duyệt; đã được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, các Sở Xây dựng cần rà soát, cân đối nhu cầu về nhà ở của các đối tượng trên địa bàn, lập Báo cáo danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên triển khai thực hiện gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/10/2009. Sau thời hạn trên, những địa phương nộp báo cáo chậm sẽ được tổng hợp nhu cầu vay vốn vào giai đoạn sau. Theo danh mục các dự án và vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên trên địa bàn cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 3.500 tỷ đồng được phân bổ từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 cho 88 dự án phát triển nhà ở cho hơn 330.000 sinh viên trên cả nước. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mức phân bổ cho các dự án sẽ được phê duyệt chính thức sau khi UBND các thành phố có quyết định phê duyệt cụ thể từng dự án và báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng quyết định. Hạnh Nguyên

Tin nóng

Tin mới